หน่วยงาน
โครงสร้างบริหาร
บุคลากร
ที่พัก
ติดต่อเรารวมภาพกิจกรรมทั้งหมด
  2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 |2558 | 2559 | 2560 |2561 | 2562 | 2563
   
281252
ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนในเครือข่ายสันทราย 4
251252
การแข่งขันงานกีฬาบุคลากรประจำปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
241252
ค่ายเดย์แคมป์โรงเรียนพายัพเทคโนโลยี
181252
ค่ายพักแรมเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนจิตราวิทยา
091252
สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย ร่วมจัดนิทรรศการกับสำนักวิจัยฯ
041252
การแข่งขันโบว์ลิงงานกีฬาบุคลากร ม.แม่โจ้ ณ ยูโฟโบว์ลิง
041252
ฟิลิปปินส์ดูงานสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
041252
ค่ายลูกเสือโรงเรียนจิตราวิทยา
021252
ค่ายลูกเสือโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ชั้น ม.2
301152
เลี้ยงแสดงความยินดีกับอาจารย์อนันต์  ปินตารักษ์
241152
งานทำบุญสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย    
231152
ค่ายลูกเสือ โรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัย แผนกมัธยม
201152
ค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ป.6 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา เชียงใหม่
181152
โรงเรียนในเครือข่ายแม่ริม 1 เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ณ ค่ายแทนคุณ      
061152
ชุมชนบ้านโปงได้รับเลือก 1 ใน 10 ชุมชนทั่วภาคเหนือร่วมงาน Northern Eco and Adventure Mart 2009
ณ พืชสวนโลก
051152
ทางช่อง 7 ถ่ายทำสารคดีการสร้างฝาย ณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
230952
ค่ายแทนคุณร่วมงานลูกเสือนานาชาติ ณ สโมสรลูกเสือนานาชาติ
270952
สร้างฝายถวายในหลวง 50 ฝาย และปล่อยปลาเป็นพระราชกุศล
230952
กีฬาบุคลากร ทีมฟุตบอลสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย พบกับ ทีมอื่น ๆ
130752
กลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ ศึกษาดูงานศูนย์การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
270652
โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา เชียงใหม่ เข้าค่ายเดย์แคมป์ ณ ค่ายแทนคุณ
260752
นักวิชาการจาก 18 ประเทศศึกษาดูงานสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
070552
คณะทัวร์งานพืชสวนแห่งชาติศึกษาดูงานฟาร์มมหาวิทยาลัย ม.แม่โจ้