หน่วยงาน
โครงสร้างบริหาร
บุคลากร
ที่พัก
ติดต่อเรารวมภาพกิจกรรมทั้งหมด
  2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 |2558 | 2559 | 2560 |2561 | 2562 | 2563
   
141254
ผอ.สำนักฟาร์มให้การต้อนรับ คณะจาก สกย.
090954
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื่องต้น ณ ค่ายแทนคุณ
060954
สำนักฟาร์มฯประชุมร่วมกับ สกย.
060954
ประชุมคณะกรรมการสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
290854
ประชุมคณะกรรมการกองทุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
220854
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ ม.แม่โจ้ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาครูยางประจำปี 2554
100854
ปลูกป่าปล่อยปลาและสร้างฝายฉลอความชุ่มชื้น
090854
คณะอาจารย์และนักศึกษาจากประเทศไต้หวัน ศึกษาดูงาน
050854
นักวิชาการเกษตร สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย ศึกษาดูงาน ยางพารา อ.ลี้ จ.ลำพูน
040854
สกย. ดูงาน สำนักฟาร์ม
040854
นายสุรินทร์  ดีสีปาน ผู้อำนวยการสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดประชุมสรุปผลการดำเนินงานค่ายแทนคุณ
070754
สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดเชียงใหม่  จัดฝึกอบรมเกษตรกรชาวสวนยาง
050754
ประชุมคณะกรรมการโครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกยางพารา
040754
ประชุมคณะกรรมการสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
280654
สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2554
240654
รายการบุษาบานเช้า เข้ามาถ่ายทำรายการ ณ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย 907 ไร่
210654
เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน จ.เชียงใหม่ นำคณะเจ้าหน้าที่กรมการน้ำประเทศบังคลาเทศศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้
180654
นางมิ่งขวัญ  แดงสุวรรณให้การต้อนรับ คณะจากการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่
170654
คณะเศรษฐศาตร์ ร่วมด้วยคณะวิศวกรรมฯ จัดโครงการฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนคนทำปุ๋ย'54
160654
คณะกรรมการจากงานประสานงานพิเศษงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร
110654
นางมิ่งขวัญ แดงสุวรรณ ให้การต้อนรับทีมงานจากรายการทุ่งแสงตะวัน ถ่ายทำรายการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านโปง
010654
การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามกรอบ MOU
220454
บุคลากรสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยร่วมดำหัวผู้อำนวยการสำนักฟาร์มฯ
080454
ผู้อำนวยการสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย พร้อมคณะ ร่วมพิธีเปิดงานวันยางพาราแห่งชาติ ประจำปี 2554
310354
MOU ยางพารา ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
300354
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
300354
นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ รับการฝึกงานจากสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
090354
นายสุรินทร์ ดีสีปาน ผู้อำนวยการสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย และนางมิ่งขวัญ แดงสุวรรณ ต้อนรับรองอธิบดีกรมชลประทาน
190154
ค่ายพักแรมโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ
190154
ค่ายเดย์แคมป์โรงเรียนหอพระ
090354
นายสุรินทร์ ดีสีปาน ผู้อำนวยการสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย และนางมิ่งขวัญ แดงสุวรรณ ต้อนรับรองอธิบดีกรมชลประทาน