หน่วยงาน
โครงสร้างบริหาร
บุคลากร
ที่พัก
ติดต่อเรารวมภาพกิจกรรมทั้งหมด
  2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 |2558 | 2559 | 2560 |2561 | 2562 | 2563
   
101255
ค่ายพักแรมกลุ่มโรงเรียนศรีบูรพา
081255
ค่ายพักแรมโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
071255
ค่ายพักแรมโรงเรียนโกวิทธำรง
061255
ค่ายศูนย์พัฒนาการศึกษาเครือข่ายลำพูน 1
231155
ค่ายพักแรม โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา
191155
ค่ายพักแรม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
161155
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
051155
อบรมช่างกรีดยาง
021155
มอบเกียรติบัตร นศ.จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
261055
นักศึกษาฝึกงานจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
261055
ประชุม อบรมวิทยากรค่ายแทนคุณ
251055
ประชุมประจำเดือนตุลาคม
251055 ทำบุญอาคารสำนักงาน สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย อ.พร้าว
111055 ประชุมกรรมการสำนักฟาร์มฯ
031055 แสดงความยินดี อ.ชุมพล รินคำ
021055 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 18 จังหวัด ร่วมประชุม
260955 มุทิตาจิต อ.สมบูรณ์ กลัดกลีบ
180955 นิทรรศการโครงการบริการวิชาการ
050955 ประชาสัมพันธ์ค่ายแทนคุณ โรงเรียนเชียงใหม่ เขต1-2
300855 คณะจาก สกย. เยี่ยมสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
240855 เกษตรกรและสหกรณ์ในโครงการปิดทองหลังพระ จ.น่าน ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
150855 การถ่ายทำรายการ 108 พันไมล์
100855 พิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
180755 ปลัดอำเภอทั่วภาคเหนือและภาคอีสานร่วมทำกิจกรรม
250655 นักวิจัยจากเนปาลศึกษาดูงานเรื่องการจัดการทรัพยากรน้ำ
210655 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเสด็จส่วนพระองค์เยียมชมนิทรรศการสำนักฟาร์มฯ
180655
ทุกหน่วยงานเตรียมรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
180655
ประชุมเตรียมรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบที่2
180655
อบรมครูยาง
080655
ประชุมเตรียมรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร
050655
ประชุมคณะกรรมการสำนักฟาร์มฯ
280555
อบรมครูยาง
250555
ประชุมฟาร์มประจำเดือนพฤษภาคม
030555
ประชุมคณะที่ปรึกษาและวิทยากรค่ายแทนคุณ ประจำปี 2555 พร้อมมอบเกียรติบัตร
230555
ทีมงานที่ปรึกษาและวิทยากรค่ายแทนคุณ
180555
ผอ.สำนักฟาร์มฯมอบเกียรติบัตร นศ.ฝึกงาน บางพระและลาดกระบัง
110555
ผอ.สำนักฟาร์มฯมอบเกียรติบัตร นศ.ฝึกงาน 2 สถาบัน
010555
นศ.ฝึกงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
010555
อาจารย์จากม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก - วิทยาเขตบางพระ นิเทศ นศ.ฝึกงาน
300455
ประชุมประจำเดือนเมษายน
120455
ดำหัวปี๋ใหม่เมือง
030455
เลี้ยงขอบคุณ คุณอนุศักดิ์ จันทฉายาพร้อมทีมงาน
090355
กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้
290255
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เยี่ยมชมฟาร์มฯ
210155
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามาญรุ่นใหญ่ ม.3 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเขียงใหม่
200155
itd ศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
180155
ค่ายเดย์แคมป์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
170155
ประชุมวิสาหกิจ
170155
090155
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ โรงเรียนบ้านบวกค้าง
080155

การอบรมการกรีดและแปรรูปยางพารา ณ สวนราชพฤกษ์