หน่วยงาน
โครงสร้างบริหาร
บุคลากร
ที่พัก
ติดต่อเรารวมภาพกิจกรรมทั้งหมด
  2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 |2558 | 2559 | 2560 |2561 | 2562 | 2563
   
171256
สัมมนากลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมกับทีมนักวิจัยจาก ม.ช.
171256
คณะศึกษาดูงาน อบจ.หนองโอ่ง จ.สุพรรณบุรี
161256
การถ่ายทำรายการชุมชนคนใจดี
121256
ค่ายพักแรมโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่
081256
การแข่งขันจักรยานเสือภูเขา
071256
ค่ายพักแรมโรงเรียนพุทธิโศภน
061256
ค่ายพักแรมโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
041256
ถ่ายทำสารคดี ภารกิจรักษ์โลก
041256
ค่ายพักแรมเครือข่ายสันทราย 4
141156
ค่ายพักแรมโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
051156
ประชุมคณะกรรมการสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
270956
ประชุมสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยประจำเดือนกันยายน
270956
ร่วมงานเกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2556
190956
นิทรรศการประกวดผลการดำเนิน งานโครงการบริการวิชาการ
090856
พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน
090856
พิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
080656
โครงการค่ายเยาวชนเพื่อการเป็นเจ้าบ้านที่ด
080656
อบรมครูยางประจำปี 2556
070656
ค่ายอบรมนักเรียนแกนนำวินัย โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน
250456
ประชุมประจำเดือนเมษายน
110456
ดำหัวปี๋ใหม่เมือง
110156
ค่ายโรงเรียนวัดขี้เหล็ก
100156
ค่ายเดย์แคมป์โรงเรียนบ้านทรายมูล