หน่วยงาน
โครงสร้างบริหาร
บุคลากร
ที่พัก
ติดต่อเรารวมภาพกิจกรรมทั้งหมด
  2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 |2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563
   
031257
ประชุมการดำเนินงานสำนักฟาร์มฯ
011257
ค่ายพักแรม รร.ทาขุมเงินวิทยาคาร
251157
พิธีบวงสรวงและถวายราชสักการะพระบรมรูป ร.6
201157
สำรวจพื้นที่สำนักฟาร์มฯ อ.พร้าว
191157
ค่ายพักแรม รร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
181157
ประชุมสำนักฟาร์มฯ
141157
ค่ายเดย์แคมป์ รร.เรยีนาเชลีวิทยาลัย
250957
งานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ อ.สุรินทร์ ดีสีปาน
210757
ร่วมวางพวงหรีด อ.ชุมพล รินคำ
180757
พิธีบวชป่า เฉลิมพระเกียรติ
090757
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จ.เชียงใหม่ ศึกษาดูงาน
080757
คณะกรรมการมาตฐานโฮมสเตย์ไทย
010757
พิธีวางแผ่นฤกษ์พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.6
140357
คณะจาก สกย. เยี่ยมชมฟาร์ม