หน่วยงาน
โครงสร้างบริหาร
บุคลากร
ที่พัก
ติดต่อเรารวมภาพกิจกรรมทั้งหมด
  2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 |2561 | 2562 | 2563
   
291258
สังสรรปีใหม่
161258
ค่ายพักแรมโรงเรียนวัดป่าลาน
111258
ค่ายเดย์แคมป์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย
031258
ประชุมความก้าวหน้าการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ
031258
ช่อง7 ถ่ายทำอาหารอินทรีย์
031258
ม.ราชภัฏสกลนครศึกษาดูงาน
011258
ค่าย รร.เครือข่ายสันทราย4และรร.วัดป่าตัน
011258
ประชุมเตรียมงานวันเกษตรแห่งชาติร่วมกับองค์กรท้องถิ่น
261158
ประชุมสำนักฟาร์ม
201158
ประชุมสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
181158
ค่ายพักแรมโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
051158
อธิการบดีม.แม่โจ้ พร้อมคณะ สำรวจพื้นที่สำนักฟาร์มฯ 
040858
กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันแม่
170658
ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ศึกษาดูงาน
220658
ผู้ว่าฯจ.ลำปางเยี่ยมชมสำนักฟาร์มฯ
290558
กิจกรรมสร้างฝายเฉลิมพระเกียรติ
280558
ประชุมโครงสร้างพื้นฐานสำนักฟาร์มฯ
180558
ประมูลลำไย สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้
150558
ประชุมพื้นที่สำนักฟาร์มฯ
060558
ประชุมย่อย สำนักฟาร์มฯ
220458
ดำหัวปี๋ใหม่เมือง
020258
ค่ายเครือข่ายแม่ริม 3
060158
ค่ายทักษะชีวิต รร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
220158
ค่าย รร.จักรคำคณาทร
210158
ค่าย รร.แม่แตง
060158
ค่าย รร.เทพบดินทร์วิทยา