หน่วยงาน
โครงสร้างบริหาร
บุคลากร
ที่พัก
ติดต่อเรารวมภาพกิจกรรมทั้งหมด
  2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 |2561 | 2562 | 2563
   
071160
ประชุมสำนักฟาร์มฯ
121060
คณะอาจารย์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ศึกษาดูงาน
310860
นักศึกษาฝึกงาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
290860
ปลูกป่า บวชป่า ปล่อยกล้วยไม้ วันแม่แห่งชาติ
080260
การประชุมเครือข่ายใยแมงมุมและการจำหน่ายสินค้ากาดหมั้ว
030260
บ.ซัมมิท แคปปิตอล ร่วมตามรอยแผ่นดินของพ่อหลวง
200160
กรรมการส่งเสิรมฯเยี่ยมชมฟาร์ม
200160
โครงการค่าย Biotech's Camp ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมฟาร์ม
180160
โครงการอาหารปลอดภัย DNA Maejo แลกค่าเทอม