หน่วยงาน
โครงสร้างบริหาร
บุคลากร
ที่พัก
ติดต่อเรารวมภาพกิจกรรมทั้งหมด
  2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 |2561 | 2562 | 2563
   
081261
งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี
191161
ประชุม MJU RUN 2018
121161
เยี่ยมชมพื้นที่งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี
301061
ประชุมหารือการผลิตโกโก้
081061
เตรียมพื้นที่งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี
260961
นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้พัฒนาพื้นที่สำนักฟาร์มฯ
240961
ผู้บริหารสำนักฟาร์มสัมภาษณ์งาน
100961
นศ.ฝึกงานศึกษาดูงานสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์
060961
นิเทศนักศึกษาฝึกงานวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
050961
นศ.ฝึกงานศึกษาดูงานสถานีเกษตรหลวงปางดะ
030961
ประชุมความก้าวหน้าสำนักฟาร์มฯ
290861
นักศึกษาฝึกงานศึกษาดูงานภายในมหาวิทยาลัย
090861
พิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
160861
นักศึกษาฝึกงานศึกษาดูงานสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์
130761
ประชุมมอบหมายงานสำนักฟาร์มฯ
120761
สหกรณ์การเกษตรบ้านโฮ่ง
090761
ประชุมระบบน้ำ6/2561
240661
ปิดทองหลังพระ
220661
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม
180661
การถ่ายรายการคำรณพารวยด้วยเกษตร
010661
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
180561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
200461
พิธีรดน้ำดำหัว