หน่วยงาน
โครงสร้างบริหาร
บุคลากร
ที่พัก
ติดต่อเรารวมภาพกิจกรรมทั้งหมด
  2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563
   
261262
สวัสดีปีใหม่ 2563
111262
รวมพลคนทำปุ๋ยหมักไม่พลิกกลับกอง ศึกษาดูงาน
061262
นักศึกษาประเทศเกาหลีศึกษาดูงานฟาร์มมหาวิทยาลัยผจากการ MOU กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
031262
ประชุมการทบทวนยุทธศาสตร์ฯ
021262
ประชุมเปิดซองการจ้างเหมาระบบสื่อมัลติมีเดียฯ
091062
ประชุมสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
270962
มอบเกียรติบัตร นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
270962
งานมุฑิตาจิต นายสุนทร ยะแก้ว
230962
งานมุฑิตาจิต ม.แม่โจ้
120962
พิธีมอบเกียรติบัตร ม.ราชภัฏสงขลา
030962
ประชุมพื้นที่สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย อ.พร้าว
030962
ประมูลลำไยฟาร์ม อ.พร้าว
030962
นศ.ฝึกงานศึกษาดูงานสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
300862
นำเสนอสรุปการฝึกงาน ร้อยเอ็ด-รำไพพรรณี
290862
นศ.ฝึกงานศึกษาดูงานภายในมหาวิทยาลัย
270862
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ(มะม่วง)
220862
โครงการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร
210862
ลำไยฟาร์ม อ.พร้าว
010262
ประมูลมะม่วง
240462
ดำหัวปี๋ใหม่เมือง
120262
ทำแนวกันไฟสำนักฟาร์มฯ
220162
ส.ป.ก.แพร่ ศึกษาดูงาน