หน่วยงาน
โครงสร้างบริหาร
บุคลากร
ที่พัก
ติดต่อเรารวมภาพกิจกรรมทั้งหมด
  2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563
   
281163
พิธีเปิด ดอกไม้งาม ณ ฟาร์มแม่โจ้
051163
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ศึกษาดูงาน
311063
แม่โจ้ฟาร์มแฟมิลี่โบว์
301063
วางพวงมาลา ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย
281063
ต้อนรับอธิบดีกรมประมง
281063
ประชุมคณะกรรมโบว์ลิ่งฟาร์ม
241063
ต้อนรับอธิการบดีทั่วประเทศ
231063
ร่วมในพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช
061063
ประชุมบุคลากรฟาร์มมหาวิทยาลัย ครั้งที่5/2563
230963
โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์อัจฉริยะ (แม่โจ้-สวทช.)
210963
งานรณรงค์การผลิตลำไยคุณภาพ (Filed Day)
180963
ประชุมคณะกรรมการฟาร์มมหาวิทยาลัย
180963
ร่วมงานมุทิตาจิต ม.แม่โจ้

170963

เกษตรกร จ.จันทบุรี เยี่ยมชมฟาร์ม

100963
อบรมผู้นำยุวกาชาด
020863
เกษตรกรศึกษาดูงานการผลิตลำไย
020863
รวบรวมสายพันธุ์มะม่วงณ โครงการปรับปรุงพันธุ์ไม้ผล ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ตามพระราชดำริ สมเด็พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มูลนิธิชัยพัฒนา กองพลทหารราบที่ 7
140863
ร่วมกิจกรรมปลูกป่าวันแม่ 12 สิงหาคม2563 ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ที่ศล.7 (หัวปุย) อำเภอพร้าว
110863
กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม
050863
การรังวัดดาวเทียมทำพิกัดพื้นที่ 10 ไร่ ของ Shelter
050863
รับมอบเครื่องตรวจวัดสภาพอากาศวัดค่าPM2.5และวัดค่าPM10
310763
ประชุมกรรมการฟาร์มมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563
300763
กิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสามพรานโมเดลและม.แม่โจ้
290763
อบรมสาธิตการตัดแต่งกิ่งลำไยโครงการสร้างและยกระดับผู้ประกอบการเกษตรกรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย
240763
ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาดูงานสถานีเกษตรหลวงปางดะและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย
230763
ประชุมปรึกษาหารือการใช้พื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย
220763
สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้างและเกษตรกรจังหวัดลำพูนศึกษาดูงานการผลิตลำไย
210763
งานปรับระบบ การตัดแต่งกิ่ง เพื่อเตรียมเก็บรักษาเชื้อพันธุ์ต่าง
160763
ประชุมร่างประกาศรายได้ฟาร์ม
160763
อบรมการผลิตลำไยคุณภาพ
140763
ขยายพื้นที่ปลูกมะม่วง ฟาร์มพร้าว
140763
กรรมการฟาร์มมหาวิทยาลัยพาชาวญี่ปุ่นเยี่ยมชมฟาร์ม
140763
ประชุมการจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
140763
ฟาร์มมหาวิทยาลัย ปรับปรุงภูมิทัศน์แปลงไม้ผล
100763
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาสำรวจแนวเขตพื้นที่ฟาร์มพร้าว
100763
อธิการบดีเยี่ยมชมฟาร์ม
100763
เตรียมพื้นที่ปลูกไม้ดอก
090763
ประชุมปรึกษาหารือการขอใช้พื้นที่ป่าอนุรักษ์สันทราย 3,686 ไร่
090763
ปลูกมะม่วงร่วมยางพารา ฟาร์มพร้าว
090763
เตรียมพื้นที่ปลูกเก็กฮวยอินทรีย์
080763
พัฒนาฟาร์มประจำเดือนกรกฎาคม
030763
ประชุมบุคลากรส่วนผู้ปฏิบัติงานด้านเกษตร
020763
บรรยายและสาธิตการตอนกิ่งลำไย ให้นักศึกษาฝึกงาน
010763
ปลูกต้นตอมะม่วง ฟาร์มพร้าว
010763
ปรับพื้นที่วางแนวปลูกมะม่วงสายพันธุ์ใหม่
300663
ประชุมบุคลากรฟาร์มมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563
290663
ร่วมให้คำปรึกษาด้านภูมิทัศน์โครงการปลูกผักและค่าเทอมและโครงการมหัศจรรย์ดอกไม้งามฯ
260663
ปรับปรุงโรงเรือนเพาะชำกิ่งพันธุ์
260663
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ค่ายแทนคุณ
260663
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ฟาร์มมหาวิทยาลัย
250663
เตรียมพื้นที่จัดกิจกรรมมหัศจรรย์ดอกไม้งามฟาร์มแม่โจ้
240663
อบรมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจ.เชียงใหม่
190663
ประชุมการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
170663
บุคลากรใหม่เยี่ยมชมฟาร์มมหาวิทยาลัย
150663
ประชุมแนวทางการจัดเก็บรายได้
130663
พ่นสารลำไยนอกฤดู ฟาร์มพร้าว
130663
ร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้
120663
ตัดแต่งกิ่งลำไยฟาร์มบ้านโปง
120663
เตรียมพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้
110663
นักศึกษาสาขาพืชผักเข้ารับการฝึกงานฟาร์มมหาวิทยาลัย
090663
ปลูกมะม่วงร่วมกับยางพารา ฟาร์มพร้าว
090663
กรีดยางพารา ฟาร์มพร้าว
090663
ประชุมบุคลากรฟาร์มมหาวิทยาลัย ครั้งที่1/2563
290563
มอบเกียรติบัตรนักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
270563
นักศึกษาฝึกงานดูงานภายในมหาวิทยาลัย
220563
ประชุมคณะกรรมการฟาร์มมหาวิทยาลัย
190563
ประชุมลงพื้นที่กำหนดพิกัดดาวเทียม ครั้งที่2
200463
ประชุมลงพื้นที่กำหนดพิกัดดาวเทียม
170463
เปิดซองประมูลมะม่วงฟาร์มบ้านโปง
010463
ประชุมเทศบาลป่าไผ่ขอใช้พื้นที่
230363
ประชุมการตรวจสอบและติดตามผลการใช้พื้นที่ป่าไม้ของผู้ได้รับอนุญาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
210363
ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะเข้าศึกษาดูงาน
280263
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไฟป่า
250263
เกษตรอำเภอแม่วางศึกษาดูงาน
050263
ประชุมคณะกรรมการฟาร์มมหาวิทยาลัย
280163
ประชุมฟาร์มมหาวิทยาลัย 3/2563