หน่วยงาน
โครงสร้างบริหาร
บุคลากร
ที่พัก
ติดต่อเราติดต่อเรา

ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทร . 0 5387 5700-3
e-Mail : cowboyfarm.mju@gmail.com
FB : COWBOY FARM