กิจกรรมการท่องเที่ยว
อาหารพื้นเมือง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ฟาร์มมหาวิทยาลัย
 


ติดต่อสอบถาม
 
ฝ่ายบริหารจัดการบ้านพักโฮมสเตย์และประชาสัมพันธ์
โทร. 081-8829552 และ 087-1805506
   
ชมรมท่องเที่ยสวเชิงนิเวศบ้านโปง
โทร. 081-961-5960
 
  สำนักงาน
  ชมรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านโปง ม.6 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
  โทร. 081-8829522 และ 087-1805506
e-mail : homestaybanpong@gmail.com

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านโปง เชียงใหม่
โทร . 081-961-5960, e-mail : homestaybanpong@gmail.com