กิจกรรมการท่องเที่ยว
อาหารพื้นเมือง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
 


อาหารพื้นเมือง
แกงผักกาด
แกงแค
แกงโฮ๊ะ
แกงกระด้าง
แกงฮังเล
คั่วเห็ดถอบ
ตำมะเขือ
   

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านโปง เชียงใหม่
โทร . 081-961-5960, e-mail : homestaybanpong@gmail.com