หน่วยงาน
โครงสร้างบริหาร
บุคลากร
ที่พัก
ติดต่อเราที่พักสำหรับนักศึกษาฝึกงานสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีบริการที่พัก Maejo Farm Inn
สำหรับนักศึกษาฝึกงานโดยเฉพาะ สะอาด สะดวก คนละ 50 บาทต่อวัน