กิจกรรมการท่องเที่ยว
อาหารพื้นเมือง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สำนักฟาร์มมหาวิทยาัลัย
 


เส้นทางการเดินทาง
 
จากกรุงเทพมหานคร - เชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 700 กิโลเมตร
จากเชียงใหม่ - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 10 กิโลเมตร (ทางหลวงหมายเลข 1001)
จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมชนบ้านโปง 4 กิโลเมตร
 
 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านโปง เชียงใหม่
โทร . 081-961-5960, e-mail : homestaybanpong@gmail.com